Co możesz zrobić?

Wybory dokonywane przez nas wszystkich jako konsumentów, producentów, kucharzy, pisarzy, ogrodników, nauczycieli mogą wpłynąć na dokonanie istotnych zmian w metodach uprawy i produkcji żywności, dając lokalnym społecznościom na całym świecie dobrą, czystą i odpowiadającą zasadom sprawiedliwego handlu żywność.

Możesz zostać członkiem Slow Food, uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych i promocyjnych, otrzymywać bieżące informacje o lokalnych produktach i producentach oraz targach żywności. Możesz także wydarzenia i akcje współtworzyć działając na rzecz Twojego otoczenia, Twojej rodziny i bliskich.

Możesz wspierać nasze projekty poprzez aktywną promocję zdrowego i mądrego wyboru, uczestnictwo w wydarzeniach, wolontariat lub przekazanie funduszy.

Możesz stać się świadomym konsumentem ucząc się jak mądrze i zdrowie korzystać z dobrego jedzenia i żyć w harmonii ze swoimi potrzebami i otoczeniem. 

Zapisz się na nasz newsletter!